Sklop storitev, ki so namenjene vzpostavitvi internetne povezave, postavitvi ali nastavitvi omrežja ter brezžične internetne povezave (Wi-Fi). Sem spada tudi diagnostika težav z internetom.